NJPW New Beginning Cards Announced: Tanahashi Defends Against White, Naito Battles Taichi, More

NJPW announced their New Beginning in Sapporo and New Beginning in Osaka events for February. The Sapporo shows are scheduled for Feb. 2 and 3 while Osaka is scheduled for Feb. 11.

Full cards for all three events are below.

New Beginning In Sapporo (Night One - Feb. 2)

Ren Narita vs. Yuya Uemura

Toa Henare & Manabu Nakanishi vs. Shota Umino & Ayato Yoshida

Tiger Mask & Hiroyoshi Tenzan vs. TAKA Michinoku & Takashi Iizuka

Ryusuke Taguchi, YOSHI-HASHI, Tomoaki Honma, Toru Yano & Togi Makabe vs. Taiji Ishimori, Chase Owens, Yujiro Takahashi, Tanga Loa & Tama Tonga

Shingo Takagi, BUSHI & Tetsuya Naito vs. El Desperado, Yoshinobu Kanemaru & Taichi

SANADA vs. Minoru Suzuki

EVIL vs. Zack Sabre Jr

Kazuchika Okada & Hiroshi Tanahashi vs. Jay White & Bad Luck Fale

New Beginning In Sapporo (Night Two - Feb. 3)

Toa Henare vs. Yota Tsuji

Tiger Mask & Manabu Nakanishi vs. Shota Umino & Ayato Yoshida

Ren Narita & Hiroyoshi Tenzan vs. TAKA Michinoku & Takashi Iizuka

Ryusuke Taguchi, Tomoaki Honma, Toru Yano & Togi Makabe vs. Taiji Ishimori, Yujiro Takahashi, Tanga Loa & Tama Tonga

Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI & Hiroshi Tanahashi vs. Jay White, Chase Owens & Bad Luck Fale

IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titles
Shingo Takagi & BUSHI (c) vs. El Desperado & Yoshinobu Kanemaru

IWGP Tag Team Titles
SANADA & EVIL (c) vs. Zack Sabre Jr & Minoru Suzuki

IWGP Intercontinental Title
Tetsuya Naito (c) vs. Taichi

New Beginning in Osaka (Feb. 11)

Jushin Thunder Liger, Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan vs. TAKA Michinoku, Takashi Iizuka & Minoru Suzuki

SANADA & EVIL vs. Ayato Yoshida & Shota Umino

Shingo Takagi, BUSHI & Tetsuya Naito vs. El Desperado, Yoshinobu Kanemura & Taichi

YOSHI-HASHI & Tomoaki Honma vs. Chase Owens & Yujiro Takahashi

Toru Yano & Togi Makabe vs. Tanga Loa & Tama Tonga

IWGP Junior Heavyweight Title
Taiji Ishimori (c) vs. Ryusuke Taguchi

Kazuchika Okada vs. Bad Luck Fale

IWGP Heavyweight Title
Hiroshi Tanahashi (c) vs. Jay White

From The Web