NJPW Kizuna Road Results (6/24/19): Bullet Club, CHAOS, L.I.J. In Action

New Japan makes a stop in Hachinohe.

The Hachinohe City East Gymnasium was home to today's NJPW Kizuna Road show. Below are results and highlights from the event:


* Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima def. Yuji Nagata & Yuya Uemura

* Lance Archer & Yoshinobu Kanemaru def. Tiger Mask & Yota Tsuji

* Chase Owens, Tama Tonga & Tanga Loa def. Ren Narita, Juice Robinson & Mikey Nicholls

* EVIL, Shingo Takagi & SANADA def. Tomoaki Honma, Jushin Thunder Liger & Togi Makabe

* Tetsuya Naito & BUSHI def. Shota Umino & Kota Ibushi

* SHO, YOH, Ryusuke Taguchi, Hiroshi Tanahashi & Toa Henare def. Gedo, Taiji Ishimori, Jay White, El Phantasmo & Yujiro Takahashi

* Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI, Toru Yano & Tomohiro Ishii def. Zack Sabre Jr., DOUKI, Taichi & Minoru Suzuki


To check out the lineup for the final show of the Kizuna Road tour, click here.

More