NJPW Lions Gate Project 7 Quick Results (7/4 - Tokyo, Japan)

NJPW Lion's Gate Project 7 results from Japan

Yuji Nagata def. Go Asakawa

Yoshi-Hashi def. Koji Iwamoto

Satoshi Kojima def. Tomoyuki Oka

Dick Togo def. Hirai Kawato

Hiroyoshi Tenzan & Dinosaur Takume def. Manabu Nakanishi & Katsuya Kitamura

Taka Michinoku def. Tetsuhiri Yagi

Syota Umino fought Ren Narita to a draw

From The Web