Rizin 23: Calling Over

Network: 
N/A
Venue: 
Pia Arena MM
Location: 
Yokohama, Japan
Event Date: 
August 10, 2020 at 6:30pm EDT

Rizin Bantamweight Championship
Kai Asakura (14-2) vs. Hromasa Ogikubo (20-4-2)

Yuki Motoya (23-8, 1NC) vs. Mamoru Uoi (23-8-4)

Kazumasa Majima (13-1) vs. Yuyaka Saito (17-4-2)

Seiichiro Ito (12-3-2) vs. Makoto Takahashi (10-1-1)

Kotetsu Boku (26-14-2) vs. Jin Anoi (N/A)

Yusaku Nakamura (16-7-1) vs. Tatsuki Saomoto (12-2)

Kickboxing Fight
Kento Haraguchi vs. Taiga

Kickboxing Fight
Kaito vs. Daryl Lokoku

Kickboxing Fight
Shinato Matsukura vs Koji Mori

From The Web