Network: 
NJPW World
Venue: 
Aichi Prefectural Gymnasium
Location: 
Aichi, Japan
Event Date: 
July 25, 2020 at 5:00am EDT

Double IWGP Intercontinental & Heavyweight Championship
EVIL (c) vs Hiromu Takahashi

NEVER Openweight Championship
Shingo Takagi (c) vs El Desperado

Kazuchika Okada vs Yujiro Takahashi

Kota Ibushi, Hiroshi Tanahashi, Master Wato, Hiroyoshi Tenzan & Yuji Nagata vs Suzuki-Gun (Zack Sabre Junior, Taichi, Minoru Suzuki, Yoshinobu Kanemaru & DOUKI)

CHAOS (SHO, YOSHI-HASHI & Hirooki Goto) vs Los Ingobernables De Japon (Tetsuya Naito, SANADA & BUSHI)

Ryusuke Taguchi, Tomoaki Honma, Togi Makabe & Satoshi Kojima vs Tomohiro Ishii, Toru Yano, Yota Tsuji & Gabriel Kidd

Taiji Ishimori vs Yuya Uemura

From The Web